Mělnická Veteran Rallye 2014

Mělnická Veteran Rallye 2014

Dne 7.6.2014 pořádá Veteran Car Club Mělník již 26. ročník Rallye veteránů. Srdečně zveme všechny zájemce a vyznavače podobných akcí. Pro přihlášení na akci vyplňte elektronickou přihlášku.

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška - Rallye 2014


Organizace Rallye 7.6.2014

8.00 - 10.00 hod. Přejímka, Autocamp Mělník, mapa...
10.30 hod. Start Rallye, délka trasy cca 55 km.
15.30 - 16.30 hod. Vyhlášení vítězů
Večer Zábava při muzice

Jízda spolehlivosti

Startovací čísla musí být připevněna viditelně na čelní nebo pravé boční straně vozidla. Jízda spolehlivosti se skládá z jedné etapy o celkové délce cca 55 km.

Jede se výhradně podle pravidel silničního provozu. Každý účastník je sám zodpovědný za provoz a spolehlivost svého vozidla.

Jízda obsahuje zkoušky zručnosti, vědomostní znalosti a průjezdní kontroly – dodržení stanovené trasy. Obsluhy kontrol mají reflexní vesty. Na kontrolních stanovištích je nutno zastavit a předložit klasifikační kartu pro záznam!

Start

Start začíná s motorem v klidu nebo v chodu (dle volby soutěžícího). Startuje se od 10.30 hodin s cca. minutovým intervalem od recepce „Autocamp Mělník“. Do cíle je možno dojet dříve, než v předepsaný čas, který je uveden v časovém plánu.

Stanovený čas etapy odpovídá průměrné rychlosti 30 km/h a zahrnuje +5 min. na každou zkoušku a 60 min. na občerstvení.

Plán cesty

Plán cesty s kilometrovníkem a klasifikační karty budou účastníkům předány při přihlášení v den Rallye. Mezi místy, které nejsou na kilometrovníku označena, bude jízda pokračovat po hlavní silnici. Klasifikační karty je nutno v cíli odevzdat! Ztráta klasifikační karty znamená diskvalifikaci účastníka.

Ostatní informace

Po posledním odstartovaném vozidle následuje doprovodné vozidlo pořadatele, které poskytne pomoc při poruše vozidla soutěžícího, případně odtáhne porouchané vozidlo do cíle. Je k dosažení na tel. čísle 774 488 883.

Startovné

Startovné je 300,- Kč za auto/moto, 100,- Kč za spolujezdce. Ze startovného hradí pořadatel ceny vítězům a občerstvení na trase soutěže přihlášeným účastníkům.

Těšíme se na Vás,
VCC Mělník