Plán činnosti Českého klubu historických vozidel na rok 2015

Plán činnosti Českého klubu historických vozidel na rok 2015

  1. Aktivně se podílet na trvalém rozvoji činnosti klubu

  1. Zajistit aktivní zastupování klubu ČKHV ve všech složkách veteránského hnutí v České republice, zejména v FKHV.

  1. Zajišťovat pro členy ČKHV pravidelné informace o aktuelních věcech a událostech, které mají vliv na činnost klubů prostřednictvím www stránek ČKHV

  1. Kluby budou průběžně informovat prezidium o svých aktivitách, problémech, zajímavostech z regionů. Tyto příspěvky budou zveřejňovány dle možnosti na www stránkách čkhv.cz

  1. Trvale udržovat členskou evidenci

  1. Zajisti výrobu členských průkazů na rok 2016 a evidenci o jejich vydání

  1. Zajistit vydání kalendáře ČKHV na rok 2016 ve formátu vizitky

  1. Provádět v klubech k tomu oprávněných řádným způsobem testace historických vozidel pro vydávání zvláštních registračních značek

  1. Pokračovat v jednáních o získání slev pro platící členy klubů ČKHV

  1. Zajistit na základě požadavků distribuci plaket klubům na dobírku